Samenvattingen

Daan van Oort

Digitale mond- en gezichtsfotografie

In de orthodontische praktijk worden digitale mond- en gezichtsfoto’s gebruikt. De mondfoto’s geven een indruk van de gebitssituatie en de conditie van het parodontium. Met gezichtsfoto’s kan een gelaatsanalyse worden gemaakt om mede het behandelplan op te stellen. Ook kunnen portretten worden gebruikt bij het maken van een digital smile design. Hiermee kun je aan de patiënt duidelijk maken hoe de lach er na behandeling uit gaat zien. De foto’s zijn vaak het visitekaartje van de praktijk bij presentaties, visitaties, websites en social media.

Om bruikbare foto’s te krijgen is het aanschaffen van een goede camera niet voldoende. Belangrijk is ook hoe je de camera en flitser instelt. Daarnaast zijn bij mondfoto’s accessoires, wanghaken, mondspiegels en het juiste gebruik hiervan onontbeerlijk om tot scherpe en reproduceerbare foto’s te komen. Bij het maken van gezichtsfoto’s zijn een rustige achtergrond met een goede kleur en belichting van groot belang.

Tijdens de presentatie komen de basisbegrippen, het instellen van een digitale spiegelreflex camera, tips en trucs en allerlei praktische zaken die hierbij een rol spelen aan de orde.

 

Mark Mieras

Tieners met beugels

Ouders en orthodontische zorgverleners zien de puberteit vaak als een vervelend oponthoud naar volwassenheid. Neurobiologisch gezien is het juist een doelgerichte en heel vruchtbare periode. Tienerhersenen werken geconcentreerd aan sociale en narratieve functies die essentieel zijn om succesvol te leven. Ze zijn extreem flexibel.

Ondanks dat een orthodontische behandeling tegenwoordig gemeengoed bij pubers is, blijft het toch ook een gevoelige kwestie. Tieners vinden zichzelf vaak lelijk en gaan daaronder gebukt. Het zelfbeeld is kwetsbaar en de urgentie van mooi gevonden worden is groot. Dat kan leiden tot behandelingsontrouw. Begrip voor wat het tienerbrein stuurt kan helpen om effectief met deze emoties om te gaan.

Deze en andere neurobiologische inzichten kunnen helpen om bij pubers een beter uitgangspunt voor het slagen van een orthodontische behandeling te krijgen.

 

Nop Willems

De effecten van orthodontie op het parodontium

Het kaakbot rondom de elementen en het tandvlees vormen samen het parodontium, dat meestal met de nadelige effecten van orthodontie wordt geconfronteerd. Zo is er tijdens de vaste apparatuur sprake van meer plaque en gingivitis. Na de behandeling ontstaan er soms recessies (met name in het onderfront) en is er sprake van plaqueretentie en tandsteen, zeker ter plaatse van een onderspalk. In deze lezing zullen deze aspecten aan bod komen, maar zal ook ingegaan worden op juist de positieve effecten van orthodontie. Niet alleen die voor het gebit als geheel, maar vooral ook die op het parodontium; recessies, angulaire defecten en black triangles kunnen namelijk mede met behulp van orthodontie verminderd dan wel opgelost worden.

 

Jolanda van Boven

Juridische actualiteiten

Patiënten en hun ouders worden tegenwoordig almaar mondiger en krijgen steeds meer rechten. Tijdens deze presentatie wordt ingegaan op juridische aspecten en aansprakelijkheid in de orthodontiepraktijk, die niet alleen de orthodontist maar ook de praktijkmedewerkers aangaan.

Wat moet je doen als je er als orthodontist of praktijkmedewerker van wordt beticht dat je iets niet goed hebt gedaan? Hoe is zit het met de aansprakelijkheid als een patiënt onvoldoende aan de behandeling meewerkt? Waar moet je op het gebied van privacy in de orthodontiepraktijk op letten? Hoe zit het juridisch als gescheiden ouders beslissingen over de orthodontische behandeling moeten nemen? En mogen jeugdige patiënten ook zelfstandig beslissingen over de behandeling nemen?

Deze en andere veelvoorkomende vragen waar je in de dagelijkse praktijk als orthodontist of praktijkmedewerker mee te maken kunt krijgen zullen worden toegelicht.

 

Patrick van Veen

Apenstreken in de praktijk

De presentatie gaat in op de samenwerking en communicatie tussen de orthodontist, praktijkmanager, mondhygiënisten en assistenten in de orthodontiepraktijk, waar tussendoor ook nog eens met patiënten en hun ouders moet worden samengewerkt en gecommuniceerd. Ingegaan wordt op de vraag welk gedrag we hierbij vertonen en waarom er problemen kunnen ontstaan.

Uitgangspunt is het sociale gedrag van apen en de oerinstincten die daarbij een belangrijke rol spelen. Apen bieden een perfect kader om onze problemen aan een onderzoek te onderwerpen. Zij hebben immers geen last van schaamte, rationele benaderingen, cultuur of verhullende kleding. Aan de hand van het sociale gedrag van apen en de wijze waarop zij tot samenwerken in staat zijn, wordt ons eigen gedrag onder de loep genomen.

De lezing laat zien dat het gedrag dat orthodontisten en hun medewerkers in de praktijk vertonen niet gebaseerd is op weloverwogen aangeleerde principes, maar gevoed wordt vanuit oerinstincten. Problemen in praktijken hangen vaak samen met (mis)communicatie. Ze kunnen worden verduidelijkt als ze aan de basale drijfveren van ons gedrag worden gekoppeld.

 

 

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven