Ga naar de inhoud

Achtergrond

Booy Foundation

Prof. C. Booy

De Booy Foundation is een niet-commerciële, non-profit organisatie, die actief is op het gebied van bij- en nascholing in de orthodontie. De stichting is vernoemd naar de Groningse hoogleraar orthodontie professor C. (Kees) Booy (1921-2013), die vanaf 1960 de vaste orthodontische apparatuur in Nederland en vele andere Europese landen heeft geïntroduceerd.

Niet alleen in Nederland, maar ook wereldwijd was Booy een beroemdheid in de orthodontie. Onder meer was hij voorzitter van de European Orthodontic Society (EOS) en erelid van de Nederlandse Vereniging van Orthodontisten (NVvO, destijds DMO).

De stichting werd op 22 maart 1988 opgericht na een bijzonder succesvol verlopen Europees congres, dat een jaar eerder onder het voorzitterschap van de bekende Hengelose orthodontist G.W. (Gerrit) Gelink in Apeldoorn werd gehouden. Samen met de Leeuwarder orthodontist E.H. (Evert) Steutel was Gelink destijds de voornaamste initiatiefnemer voor de oprichting van de Booy Foundation. Logo van de stichting werd het logo van het congres destijds in Apeldoorn. Dit logo is in de loop der tijd gemoderniseerd.

Al van oudsher waren de bij- en nascholingsactiviteiten van de Booy Foundation sterk gericht op de moderne orthodontiepraktijk. Zo organiseerde de stichting in Nederland als eerste landelijke organisatie cursussen en symposia voor orthodontisten samen met hun praktijkmedewerkers. Ook thema’s als praktijkmanagement en digitale gebitsmodellen werden in Nederland voor het eerst op congressen van de Booy Foundation geïntroduceerd. De congressen zijn altijd toegespitst op praktische aspecten van de orthodontie. Primair is de (na)scholing bedoeld voor orthodontisten, orthodontisten in opleiding en orthodontist-medewerkers.

De Booy Foundation volgt de ontwikkelingen in de orthodontische wereld op de voet en streeft ernaar belangrijke hedendaagse vernieuwingen in praktijkgerichte bijeenkomsten zo duidelijk mogelijk te presenteren. De stichting stelt zich ten doel om kwalitatief goede orthodontische bij- en nascholingsactiviteiten in een prettige sfeer en aangename omgeving aan te bieden. Een goede catering maakt daar deel van uit.

Het bestuur heeft altijd uit orthodontisten bestaan die weten wat er speelt in het vakgebied. Deze vrijwilligers waren alom gerespecteerde specialisten. Mede-oprichter Gerrit Gelink was bijvoorbeeld erelid van de NVvO. Momenteel bestaat het bestuur uit Hayé Remmelink (voorzitter), Hans Booij (secretaris) en Christo Boxum (penningmeester). Orthodontist in ruste, oprichtend penningmeester en oud-voorzitter Evert Steutel is erelid.

De stichting is een onpartijdige, onafhankelijke en transparante organisatie zonder winstoogmerk. Het bestuur ontvangt geen beloning en geen vacatiegeld voor de verrichte werkzaamheden. De activiteiten van de Booy Foundation zijn door de Belastingdienst vrijgesteld van btw. De stichting neemt geen politieke standpunten in en onthoudt zich van uitspraken hierover. 

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is QR.png
Scan QR code voor downloaden website