Inschrijving

Interdisciplinary Orthodontics

Renato Cocconi, Niko Perakis en Björn Ludwig

donderdag en vrijdag 16 en 17 mei 2019  –  Heineken Experience  –  Amsterdam

Het congres van 16 en 17 mei 2019 Interdisciplinary Orthodontics is bestemd voor tandarts-specialisten en tandartsen. Via onderstaand digitaal inschrijfformulier kunnen deelnemers zich online voor het symposium inschrijven.

Betaling geschiedt automatisch door middel van de bij de inschrijving afgegeven machtiging tot een éénmalige incasso van de totale inschrijvingskosten voor alle cursusdeelnemers van de praktijk. Het inschrijfgeld bedraagt 390 euro per deelnemer. Bij registratie na 16 april 2019 is de entreeprijs 450 euro. Orthodontist of MKA-chirurg in opleiding betalen vóór en na 16 april 2019 resp. 95 en 125 euro. De inschrijfkosten zijn inclusief pauzeconsumpties, lunch, drankjes, hapjes, flesjes water tijdens de presentaties, deelnamecertificaat en accreditatiepunten. Bij inschrijving verklaart u met de voorwaarden vermeld in de ‘Congresinformatie’ en de ‘Privacyverklaring’ akkoord te gaan.

Inschrijving

De inschrijving is gesloten.

Inschrijving en betaling

Ondergetekende machtigt middels bovenstaand formulier de Booy Foundation te Heerenveen om éénmalig de totale kosten inzake bovenstaande inschrijving af te schrijven van zijn/haar bankrekening. Deze incasso zal vanaf 16 april 2019 worden uitgevoerd ten gunste van IBAN NL14 ABNA 041.90.28.765 t.n.v. Stichting Booy Foundation, Heerenveen.

Het is van groot belang dat u ten behoeve van de automatische incasso de bankrekeningnummer en de tenaamstelling van de bankrekeninghouder correct invult.

Alle items zijn verplichte velden. Wanneer u na het versturen dit inschrijfformulier nog steeds in beeld heeft staan, zijn waarschijnlijk niet alle velden (correct) ingevuld. Deze velden zijn nu rood aangeduid. U dient deze velden dan alsnog in te vullen en het formulier opnieuw te versturen.

Na het versturen van uw inschrijving ontvangt u binnen enkele minuten een bevestigingsmail op het hierboven door u opgegeven mailadres. In het geval dat u deze mail niet ontvangt, verzoeken wij u vriendelijk direct contact op te nemen met de penningmeester van de Booy Foundation penningmeester@booyfoundation.nl (s.v.p. graag eerst uw spam-box even controleren).