Inschrijving

Vaste apparatuur – een update

Lars Christensen, Moniek Beerens, Christo Boxum, Fenno Moes

vrijdag 20 mei 2022  –  Heineken Experience  –  Amsterdam

INSCHRIJVING

CONGRES 20-05-22 VOLGEBOEKT

INSCHRIJVING NIET MEER MOGELIJK

Het congres van 20 mei 2022 ‘Vaste apparatuur – een update’ is exclusief bestemd voor teamleden van orthodontistenpraktijken. Orthodontisten zijn ook van harte welkom om aan het congres deel te nemen. Via onderstaand digitaal inschrijfformulier kunnen deelnemers zich online voor het congres inschrijven.

Betaling geschiedt automatisch door middel van de bij de inschrijving afgegeven machtiging tot een éénmalige incasso van de totale inschrijvingskosten voor alle congresdeelnemers van de praktijk. Het inschrijfgeld bedraagt 150 euro per deelnemer. Bij registratie na 20 april 2022 is de entreeprijs 165 euro. De inschrijfkosten zijn inclusief pauzeconsumpties, lunch, drankjes, hapjes, flesjes water tijdens de presentaties, deelnamecertificaat en WACO accreditatiepunten. Bij inschrijving verklaart u met de voorwaarden vermeld in de ‘Congresinformatie’ en de ‘Privacyverklaring’ van deze website akkoord te gaan.

Aanmelding en betaling

Ondergetekende machtigt middels bovenstaand formulier de Booy Foundation te Heerenveen om éénmalig de totale kosten inzake bovenstaande inschrijving af te schrijven van zijn/haar bankrekening. Deze incasso zal vanaf 20 april 2022 worden uitgevoerd ten gunste van IBAN NL14 ABNA 041.90.28.765 t.n.v. Stichting Booy Foundation, Heerenveen.

Het is van groot belang dat u ten behoeve van de automatische incasso de bankrekeningnummer en de tenaamstelling van de bankrekeninghouder correct invult.

Alle items zijn verplichte velden. Wanneer u na het versturen dit inschrijfformulier nog steeds in beeld heeft staan, zijn waarschijnlijk niet alle velden (correct) ingevuld. Deze velden zijn nu rood aangeduid. U dient deze velden dan alsnog in te vullen en het formulier opnieuw te versturen.

Na het versturen van uw inschrijving ontvangt u binnen enkele minuten een bevestigingsmail op het hierboven door u opgegeven mailadres. In het geval dat u deze mail niet ontvangt, verzoeken wij u vriendelijk direct contact op te nemen met de penningmeester van de Booy Foundation penningmeester@booyfoundation.nl (s.v.p. graag eerst uw spam-box even controleren).