Ga naar de inhoud

Privacyverklaring

Privacyverklaring

De Booy Foundation respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft altijd vertrouwelijk wordt behandeld.

We zullen uw persoonlijke gegevens zonder uw toestemming niet ter beschikking aan derden stellen. We waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt, en zullen alles in het werk stellen om uw persoonlijke informatie te beschermen.

Onze website kan gebruik maken van cookies en andere technologieën om het online gebruiksgemak voor u te vergroten en om na te gaan hoe de site wordt gebruikt, zodat wij op basis daarvan de kwaliteit van onze diensten kunnen verbeteren.

Soms kunnen links van derden (bijv. adverteerders) op onze website worden aangeklikt en kunnen andere websites worden bezocht, die ook van cookies gebruik maken en over een eigen privacybeleid beschikken. De Booy Foundation heeft hier geen controle over en is niet verantwoordelijk voor het gebruik van externe websites. Voor informatie hierover moet u het cookie- en privacybeleid van de desbetreffende websites raadplegen.

Bij gebruikmaking van onze diensten, zoals registratie voor een cursus of congres, worden de door u verstrekte gegevens door ons en ons congresbureau vastgelegd. Deze informatie wordt gebruikt voor de dienst waarom u gevraagd heeft en het op de hoogte houden van onze cursussen en congressen. Door ons een email te sturen kunt u uw gegevens desgewenst laten verwijderen.

Bij inschrijving voor een cursus of congres verklaart u met de voorwaarden vermeld in de rubriek ‘Cursusinformatie’ of ‘Congresinformatie’ van het evenement en de ‘Privacyverklaring’ van deze website akkoord te gaan.

Wijziging privacyverklaring

De Booy Foundation behoudt zich het recht voor om deze verklaring te wijzigen.

Contactgegevens Booy Foundation

Secretariaat: dr. J.W. Booij, orthodontist

Schelluinsevliet 5

4203 NB Gorinchem

secretaris@booyfoundation.nl