Inschrijving Röntgencursus

Radiologie in de orthodontistenpraktijk – een update

Dr. Gerard Sanderink

vrijdag 12 april 2019  –  Heineken Experience  –  Amsterdam

De cursus van 12 april 2019 Radiologie in de orthodontistenpraktijk – een update is exclusief bestemd voor teamleden van orthodontistenpraktijken. Orthodontisten zijn ook van harte welkom om aan de cursus deel te nemen. Via onderstaand digitaal inschrijfformulier kunnen deelnemers zich online voor het symposium inschrijven.

Betaling geschiedt automatisch door middel van de bij de inschrijving afgegeven machtiging tot een éénmalige incasso van de totale inschrijvingskosten voor alle cursusdeelnemers van de praktijk. Het inschrijfgeld bedraagt 160 euro per deelnemer. Bij registratie na 12 maart 2019 is de entreeprijs 180 euro. De inschrijfkosten zijn inclusief pauzeconsumpties, lunch, drankjes, hapjes, flesjes water tijdens de presentaties, deelnamecertificaat en WACO-accreditatiepunten. Bij inschrijving verklaart u met de voorwaarden vermeld in de ‘Cursusinformatie’ en de ‘Privacyverklaring’ van deze website akkoord te gaan.

De inschrijving is gesloten.

Inschrijving en betaling

Ondergetekende machtigt middels bovenstaand formulier de Booy Foundation te Heerenveen om éénmalig de totale kosten inzake bovenstaande inschrijving af te schrijven van zijn/haar bankrekening. Deze incasso zal vanaf 11 maart 2019 worden uitgevoerd ten gunste van IBAN NL14 ABNA 041.90.28.765 t.n.v. Stichting Booy Foundation, Heerenveen.

Het is van groot belang dat u ten behoeve van de automatische incasso de bankrekeningnummer en de tenaamstelling van de bankrekeninghouder correct invult.

Alle items zijn verplichte velden. Wanneer u na het versturen dit inschrijfformulier nog steeds in beeld heeft staan, zijn waarschijnlijk niet alle velden (correct) ingevuld. Deze velden zijn nu rood aangeduid. U dient deze velden dan alsnog in te vullen en het formulier opnieuw te versturen.

Na het versturen van uw inschrijving ontvangt u binnen enkele minuten een bevestigingsmail op het hierboven door u opgegeven mailadres. In het geval dat u deze mail niet ontvangt, verzoeken wij u vriendelijk direct contact op te nemen met de penningmeester van de Booy Foundation penningmeester@booyfoundation.nl (s.v.p. graag eerst uw spam-box even controleren).