Samenvatting

Radiologie in de orthodontistenpraktijk – een update

Dr. Gerard Sanderink

vrijdag 12 april 2019  –  Heineken Experience  –  Amsterdam

Door gewijzigde wetgeving is bijscholing niet alleen meer verplicht voor de orthodontist, maar moeten ook alle andere medewerkers in de praktijk die actief bij het maken van röntgenopnamen betrokken zijn ook geschoold zijn op dit terrein. Met deze cursus wordt weer voor 5 jaar voldaan aan de eisen voor bij- en nascholing op dit gebied.

Bij de cursus zal gebruik worden gemaakt van interactieve vragen en antwoorden. De deelnemers krijgen tijdens de presentaties op het scherm af en toe vragen gesteld. De deelnemers kunnen met hun telefoon zelf online antwoorden deze vragen geven. Daarmee kun je je eigen kennis vergelijken met die van anderen in de zaal en kan de spreker de toelichtingen aanpassen aan veel gemaakte fouten. Dus vergeet je mobiele telefoon niet. Eindelijk mag deze aan tijdens de presentaties (geluid aan hoeft nou ook weer niet).

Panorama-opnamen hebben een belangrijke plaats in de orthodontistenpraktijk. Echter, zowel het opnameprincipe als de interpretatie van deze röntgenopnamen wijkt sterk af van intra-orale opnamen. Een doel van deze dag is verder kennis te maken en ervaring op te doen met panorama-opnamen. Er wordt uitgebreid ingegaan op hoe zo’n beeld tot stand komt en op de typische eigenschappen van panoramaopnamen, zoals de vergroting en vervorming van het beeld. De opnameprocedure wordt uitgelegd en getoond hoe de  patiënt op een optimale manier in het toestel kan worden geplaatst. Uniforme procedures zijn een vereiste bij deze opname.

Om de kwaliteit van de panorama-opnamen te optimaliseren is het belangrijk fouten in de opnamen goed te herkennen. Er wordt geoefend met minder geslaagde opnamen om de oorzaak van die fouten op te sporen. Verder komen ook toevalsbevindingen en zogenaamde ‘ghost images’, zoals die van oorbellen, aan de orde.

Behalve aan panoramische röntgenfoto’s zal ook aandacht aan schedelprofielopnamen worden besteed. Hoewel de kans op fouten bij deze opname veel kleiner is zijn er toch een aantal basisprincipes waar je je wel aan moet houden. Ook zaken als de grootte van het röntgenveld wordt besproken. In de laatste 4-5 jaar zijn er nieuwe ontwikkelingen op dit gebied. Juist omdat de meeste foto’s bij jonge mensen worden gemaakt is het van groot belang zorgvuldig met straling en de grootte van het veld om te gaan.

Omdat het gebruik van röntgenstraling risico’s met zich mee brengt moet elke bediener van het röntgenapparaat, dus ook de assistent(e), een zekere kennis hebben op dit gebied om zo op een verantwoorde manier te kunnen werken. Tijdens de cursus wordt meer verteld over de grootte van die risico’s voor de patiënt en de mensen die in de praktijk werken. Ook wordt uitgelegd hoe het met de verantwoordelijkheden zit van de assistent(e) en van de orthodontist. Daarbij worden ook de nieuwste wettelijke eisen en richtlijnen besproken.

Driedimensionale beelden beginnen meer en meer gangbaar te worden in de tandheelkunde. Ook binnen de orthodontie leek dit een onmisbaar toestel te worden. Tijdens deze dag zal getoond worden wat er mogelijk is met deze ConeBeamCT-techniek,  maar wat ook de beperkingen en de nadelen zijn en waarom dit toestel niet noodzakelijk in de orthodontistenprakijk hoeft te staan.

In elke praktijk komt men foto’s tegen met opnamefouten en niet goed te verklaren bijzonderheden. Wij willen deze foto’s graag bekijken en tijdens de cursus laten zien.

Stuur daarom dit soort opnamen vooraf per email naar het secretariaat van de Booy Foundation (secretaris@booyfoundation.nl; Schelluinsevliet 5, 4203 NB Gorinchem). Geef daarbij in het kort aan waarom het precies gaat of welke vraag u daarbij wilt stellen. Elke foto is de moeite waard op in te sturen.

Om alvast te oefenen staat er op de site een serie panorama-opnamen met bijzonderheden. Op deze ‘oefenröntgenfoto’s’ staan een of meer pijlen of staat er een vraag bij de foto. Probeer in de praktijk met collega’s de antwoorden te vinden. Op de dag zelf worden deze dan besproken.

Na het volgen van deze cursus bent u in staat om:

  • de beeldvorming bij panorama- en schedelprofielopnamen beter te begrijpen;
  • zelfstandig goede panorama- en schedelprofielopnamen te vervaardigen;
  • fouten uit panorama- en schedelprofielopnamen te halen en deze bij vervolgopnamen te vermijden;
  • oorzaken van ‘ghost images’ en andere toevalsbevindingen te verklaren;
  • beter begrijpen hoe het met de wettelijke eisen en verantwoordelijkheden zit voor het gebruik van röntgenapparaten.
VOORBEREIDING

De WIFI-gegevens voor gratis gebruik van uw mobieltje bij het (anoniem) beantwoorden van de interactieve vragen tijdens de cursus zijn:

Gebruikersnaam: HEINEXP

Wachtwoord: Hein168Exp2