Spreker

Radiologie in de orthodontistenpraktijk – een update

Dr. Gerard Sanderink

vrijdag 12 april 2019  –  Heineken Experience  –  Amsterdam

afbeelding Gerard Sanderink

Gerard Sanderink

 

Gerard C.H. Sanderink is als gast-docent en stralingsdeskundige verbonden aan de sectie Tandheelkundige Radiologie van het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam (ACTA).

Panoramische opnametechnieken was het onderzoeksonderwerp waarop hij promoveerde aan de Universiteit van Utrecht. Zijn onderzoeksterrein en specialisme betreffen stralingsveiligheid, digitale intra-orale en panoramische systemen, beeldbewerking en beeldkwaliteit in de klinische tandheelkundige radiologie en meer recent ook de toepassing van CBCT in de tandheelkunde.

Andere interesse- en deskundigheidsgebieden zijn de introductie en ontwikkeling van computerondersteund onderwijs. Hij is medeverantwoordelijk voor de invoering van het online onderwijs ACTA.  Veel colleges en practica zijn daardoor tegenwoordig online te volgen. Hij maakte verscheidende online oefenprogramma’s op het gebied van stralingsbescherming en de interpretatie van intra-orale-, panorama- en CBCT-opnamen.

Binnenkort volgt er een programma over verkalkingen in het halsgebied op panorama-opnamen

Interactie

Gerard Sanderink stelt het zeer op prijs om tijdens de cursus zoveel mogelijk met de deelnemers actief van gedachten te wisselen. Vragen tijdens zijn presentaties zijn dan ook erg welkom.

Er zullen tijdens zijn voordrachten aan de deelnemers ook af en toe vragen op het projectiescherm gesteld worden. De deelnemers kunnen deze dan anoniem met hun mobiele telefoon zelf online beantwoorden. Daarmee kun je je eigen kennis vergelijken met die van anderen in de zaal.

Tevens worden de ‘oefenröntgenfoto’s’ die op www.booyfoundation.nl staan besproken. En ook wordt ingegaan op foto’s met opnamefouten en niet goed te verklaren bijzonderheden die deelnemers van tevoren naar het secretariaat van de Booy Foundation kunnen mailen.

De WIFI-gegevens voor gratis gebruik van uw mobieltje tijdens het (anoniem) beantwoorden van de vragen tijdens de cursus zijn:

Gebruikersnaam: HEINEXP

Wachtwoord: Hein168Exp2