Ga naar de inhoud

Samenvattingen

ORTHO ACTUEEL (mét gecertificeerde röntgennascholing)

Aarnoud Hoekema, Pauline Sterenborg, Reinier Hoogeveen, Lars van Driel

Vrijdag 19 januari 2024  –  Heineken Experience  –  Amsterdam

SAMENVATTINGEN

Aarnoud Hoekema

Autotransplantaties

Autotransplantatie van een gebitselement is wellicht de meest natuurlijke methode om een ontbrekend of gebitselement met infauste prognose te vervangen. Het is een behandeling die, mits lege artis uitgevoerd, een hoog succespercentage heeft.

De behandelindicatie betreft jonge patiënten bij wie gebitselementen met open apices worden verplaatst naar gebieden met agenesieën. Het indicatiegebied voor deze ingreep beperkt zich echter niet alleen tot de molaarstreek. Zo is vervanging van incisieven in het bovenfront een voorspelbare behandeling gebleken.

Bepalende factoren voor de prognose van een autotransplantatie zijn: het soort getransplanteerd gebitselement, het stadium van de wortelvorming bij transplantatie, de chirurgische techniek en mondhygiëne van de patiënt. Wanneer succesvol uitgevoerd, gedraagt een getransplanteerd gebitselement zich op zijn nieuwe positie op dezelfde wijze als voordien: het erupteert, de wortelvorming gaat (ten dele) door, het vertoont een fysiologische mobiliteit en het kan orthodontisch worden verplaatst.

Autotransplantatie van een gebitselement vereist veelal behandeling in een teamverband van endodontoloog, kaakchirurg, orthodontist en tandarts. In de huidige voordracht wordt stilgestaan bij de achtergronden, indicatiestelling en uitvoering van autotransplantaties bij de verschillende indicatiegebieden.

Aarnoud Hoekema gaat in op de achtergronden, indicatiestelling en uitvoering van autotransplantaties.

Pauline Sterenborg

Gastvrijheid in de praktijk

Ben jij zelf weleens patiënt? Dan weet je waarom gastvrijheid in de (mond)zorg belangrijk is. Gastvrij werken is niet voorbehouden aan hotels of restaurants. Integendeel! Juist in de zorg is het essentieel om iedere patiënt met oprechte aandacht te benaderen en het gevoel te geven dat zij/hij welkom en veilig is.

In de praktijk, de waan van iedere dag en onder druk van onze volle agenda’s ‘vergeten’ we soms hoe belangrijk hartelijkheid is. En wat gastvrij werken oplevert. Voor de patiënt, voor de praktijk maar vooral ook voor onszelf!

Alle reden dus om aandacht te besteden aan persoonlijke aandacht. Interactief, ter inspiratie en om ons nóg bewuster te worden van de gastvrijheid in onze eigen praktijk.

Reinier Hoogeveen

Röntgennascholing

Het maken van röntgenopnamen is een belangrijke taak van orthodontie-assistenten. Wat we zien op de panorama opname en de laterale schedelopname kan grote invloed hebben op het behandelplan. Tijdens de interactieve lezing leren we opname fouten te herkennen en te voorkomen. Verder kijken we of er in jullie praktijk ruimte is voor het verminderen van de hoeveelheid straling. Tenslotte is er aandacht voor normale en afwijkende gebitsontwikkeling. Via Mentimeter beantwoord je vragen, dit brengt een leuk wedstrijdelement in. Voor de winnaar is er een boek over tandheelkundige radiologie voor assistenten.

De presentatie is een boeiende opfriscursus over radiologie in de orthodontiepraktijk. ‘Opfrissen radiologie voor orthodontisch assistenten’ luidt dan ook de officiële titel van zijn presentatie. Het wordt een interactief gebeuren.

Deelnemende assistenten ontvangen na afloop een certificaat dat voldoet aan de 5-jaarlijkse verplichte bijscholing.

Lars van Driel

Drugs en orthodontie

Drugsexpert Lars van Driel gaat u meenemen in de wondere wereld van de partydrugs, die helaas een destructieve invloed hebben op het gebit.

Hoeveel jongeren gebruiken dergelijke middelen? Wat zijn precies de risico’s? Is het schadelijk voor het gebit? En hoe herkent u het gebruik van deze middelen? Wat is de huidige stand van zaken en wat kunnen wij zélf doen aan preventie en voorlichting?

Lars is als deskundige bij uitstek geschikt om u hierover bij te praten. Hij staat bekend om zijn bijzonder onderhoudende voordrachten. U heeft beslist geen opwekkende middelen nodig om uw aandacht bij zijn presentatie te kunnen houden.

Let op: Het congres is helemaal volgeboekt. Inschrijving is niet meer mogelijk!