Ga naar de inhoud

Samenvattingen

Lessen uit de praktijk – Dag Hayé

Christo Boxum, Manuel Nienkemper, Aarnoud Hoekema, Nicoline van der Kaaij, Hans Booij, Lotte Veldhuijzen van Zanten, Sandy van Teeseling, Anne-Marie Renkema, Hayé Remmelink

vrijdag 17 november 2023  –  Heineken Experience  –  Amsterdam

SAMENVATTINGEN

Christo Boxum

Lessen uit de evolutie van apparatuur

Orthodontie kent een lange geschiedenis. De historie van de vaste apparatuur gaat bijvoorbeeld terug tot het begin van de twintigste eeuw. Wie hebben beugels uitgevonden, hoe kwamen ze aan materialen en hoe hebben uitneembare en vastzittende beugels zich ontwikkeld?

In deze voordracht zal worden ingegaan op de evolutie van orthodontische apparatuur. Hoe deze zich in de loop van jaren heeft ontwikkeld en hoe de standaard in het vak gestalte werd gegeven. Wat kunnen we hiervan leren en welke nieuwe ontwikkelingen en trends kunnen we verwachten?

Manuel Nienkemper

Skeletal anchorage: state of the art – Part I

Skeletal anchorage has widened the range of orthodontic treatment options. A large number of products and protocols has been introduced over the last years. Where and how should we insert what? 3D technologies seem to facilitate insertion and workflow process. What is suitable for use in daily practice. With respect to biomechanical aspects protocols are worked out how to reliably achieve the targeted treatment goals.

Skeletal anchorage: state of the art – Part II

Nowadays, patients are becoming more demanding when it comes to aesthetic treatment options. Lingual multibracket appliances and aligners may be suitable for many of these patients. Perhaps skeletally anchored sectional mechanics can be an alternative to solve complex problems, especially in the posterior region. To achieve the treatment goal, mechanics adapted to the specific situation are most effective. How should the mechanics be designed for different indications? How can the risk of side effects be reduced? How can undesired tooth movements be corrected again?

Aarnoud Hoekema

OSA: de laatste ontwikkelingen

Obstructief slaapapneu (OSA) is een slaapafhankelijke ademhalingsstoornis die wordt gekenmerkt door intensief snurken en gedeeltelijke of volledige obstructies van de ademweg tijdens de slaap. Het ziektebeeld heeft niet alleen nadelige gevolgen voor de kwaliteit van de slaap van patiënt en partner, maar resulteert indien onbehandeld in diverse gezondheidsrisico’s. Bij de behandeling van OSA staat de clinicus een groot arsenaal aan conservatieve, non-invasieve en chirurgische behandelmodaliteiten ter beschikking. Van oudsher werden de meeste patiënten behandeld met Continuous Positive Airway Pressure of CPAP therapie. Chirurgische therapie werd vaak geïndiceerd bij patiënten met uitgesproken anatomische afwijkingen in de bovenste luchtweg of wanneer een conservatieve behandeling niet slaagde. Behandeling van OSA met Mandibulaire Repositie Apparaten (MRA) is in de afgelopen tien jaar sterk in populariteit toegenomen. De meest recente multidiciplinaire behandelrichtlijn en recente ontwikkelingen op het gebied van diagnostiek en behandeling van OSA zullen in deze voordracht worden besproken.

Nicoline van der Kaaij

Bijzondere orthodontie: de rol van de orthodontist

Patiënten met een schisis of craniofaciale afwijking worden vanaf de geboorte gezien in een multidisciplinair team. In zo’n team zitten een plastisch chirurg, een MKA-chirurg, orthodontist, tandarts voor de maxillofaciale prothetiek (MFP), kinderarts, psycholoog en in sommige gevallen een KNO-arts en logopedist. Vanaf de geboorte heeft een patiënt met een schisis operaties en de orthodontist is ook betrokken bij de behandeling van deze patiënten vanaf de geboorte in samenspraak met de plastisch chirurg. Als de patiënten ouder worden gaan de behandelingen in samenspraak met de MKA-chirurg en tandarts-MFP. Gezamenlijk bepaal je het einddoel en de planning. Ook zien we bij de bijzondere orthodontie veel patiënten op verwijzing van een SBT/CBT, zoals patiënten met oligodontie, een oncologie- of traumaverleden of patiënten met een beperking. Ook bij deze patiënten is de gezamenlijke planning belangrijk, maar daarnaast moet je rekening houden met de mogelijkheden en haalbaarheid van het orthodontische plan. In deze lezing zullen we bespreken welke uitdagingen de orthodontist heeft bij de behandeling van bijzondere patiënten.

Hans Booij

Eerste molaarextracties: terugblikken en vooruitkijken

Een orthodontische behandeling van een Klasse II/1-malocclusie met vaste apparatuur kan zeer effectief met behulp van extracties van de beide eerste blijvende bovenmolaren worden uitgevoerd. Mede aan de hand van case reports laat Hans op basis van dit uitgangspunt zien welke behandelopties er nog meer mogelijk zijn. De laatste ontwikkelingen op dit gebied worden besproken.

Lotte Veldhuijzen van Zanten

Aligners: een update

In binnen en buitenland is de vraag naar orthodontische aligner behandelingen de afgelopen decennia sterk toegenomen. Mede hierdoor hebben er op dit gebied grote ontwikkelingen plaatsgevonden en is de standaard voor aligner behandelingen almaar hoger komen te liggen.
Een orthodontische behandeling met aligners moet net zoals een behandeling met vaste apparatuur effectief, efficiënt en voorspelbaar zijn. Diagnose, therapie en indicaties moeten goed gesteld worden en ook bij aligner behandelingen hoort een leercurve. Daarnaast zal met goed opgezet en onderbouwd wetenschappelijk onderzoek aangetoond moeten worden of aligners net zo effectief, efficiënt en voorspelbaar als conventionele methodes zijn.
Lotte praat de deelnemers bij over de state of the art van aligner behandelingen. Wat zijn volgens de laatste inzichten de indicaties en contra-indicaties?

Sandy van Teeseling

Orthodontie en samenwerking: een interdisciplinaire benadering

“Wat doe ik hiermee?” is een vaak voorkomende reactie wanneer de tandarts met een complex probleem in de praktijk geconfronteerd wordt. Zeker wanneer verschillende tandheelkundige disciplines in de behandeling betrokken dienen te worden, zoals implantologie, orthodontie en kaakchirurgie. De orthodontische behandeling vormt dan een belangrijk, geïntegreerd onderdeel van een totale tandheelkundige, interdisciplinaire behandeling. Het probleem oplossen als team, zowel behandelaars als ondersteuners, waarbij ieder lid de therapeutische bandbreedte kent van de ander en vooraf consensus bereikt wordt over de te volgen strategie, is de essentie van een interdisciplinaire behandeling.

Anne-Marie Renkema

Orthodontische retentie: kan het beter?

Retentie heeft als doel veranderingen die na een orthodontische behandeling kunnen ontstaan tegen te gaan om daarmee het resultaat van de actieve behandeling te behouden. Niet alleen tijdens de orthodontische behandeling is een zekere medewerking van de patiënt noodzakelijk, dit geldt tevens voor de retentiefase. Idealiter blijft het resultaat van de orthodontische behandeling tijdens de retentiefase daadwerkelijk stabiel en houdt de patiënt zich aan alle aanbevelingen; de vaste retainer wordt met de noodzakelijke voorzichtigheid betracht, de patiënt meldt een probleem direct, de afspraken voor retentiecontroles worden nagekomen, de uitneembare wordt retainer volgens voorschrift gedragen en gaat nooit verloren. Jammer genoeg luidt de realiteit anders. In deze voordracht wordt ingegaan op de noodzaak van informatievoorziening omtrent de retentiefase en de problemen die zich tijdens de retentiefase kunnen voordoen. Tevens worden aanbevelingen gedaan hoe deze problemen zoveel mogelijk te voorkomen en oplossingen aangedragen voor wanneer er problemen zijn ontstaan. Tot slot wordt duidelijk gemaakt hoe voor de retentiefase een gezamenlijke verantwoordelijkheid kan gelden van orthodontist, patiënt en tandarts.

Hayé Remmelink

Lessen uit 43 jaar orthodontie

Na 43 jaar orthodontie is Hayé met pensioen is gegaan. Naast zijn werk als orthodontist hield hij zich bezig met onderzoek en organisaties op het gebied van de gezondheidszorg. Met de nodige ervaring kan hij nu als gepensioneerde meer van een afstand en wat neutraler zijn mening over bepaalde aspecten van het vakgebied geven. Welke lessen heeft hij in dit verband gedurende al die jaren geleerd? De volgende thema’s waar hij zich tijdens zijn loopbaan veel mee heeft bezig gehouden komen achtereenvolgens aan de orde:

• orthopedische effecten
• oro-myofunctionele therapie
• OSA en orthodontie
• retentiespalken

Besproken worden het belang van deze topics voor de orthodontie en de rol van de orthodontist. Vakinhoudelijke controverses vormen hierbij voor Hayé aanleiding om zichzelf een spiegel voor te houden, waarin de deelnemers kunnen meekijken. Hij geeft ook zijn eigen visie.

De onderwerpen worden tegen de achtergrond van wetenschappelijke ontwikkelingen en maatschappelijke trends belicht. De belangstelling van orthodontisten voor de thema’s blijkt in de loop van de tijd te fluctueren. Mogelijke toekomstige ontwikkelingen worden aangestipt.

De terugblik wordt afgesloten met een persoonlijke levensles.