Meteen naar de inhoud

Samenvattingen

Lessen uit de praktijk – Dag Hayé

Christo Boxum, Manuel Nienkemper, Aarnoud Hoekema, Nicoline van der Kaaij, Hans Booij, Lotte Veldhuijzen van Zanten, Sandy van Teeseling, Anne-Marie Renkema, Hayé Remmelink

vrijdag 17 november 2023  –  Heineken Experience  –  Amsterdam

SAMENVATTINGEN

Christo Boxum

Lessen uit de evolutie van apparatuur

Orthodontie kent een lange geschiedenis. De historie van de vaste apparatuur gaat bijvoorbeeld terug tot het begin van de twintigste eeuw. Wie hebben beugels uitgevonden, hoe kwamen ze aan materialen en hoe hebben uitneembare en vastzittende beugels zich ontwikkeld?

In deze voordracht zal worden ingegaan op de evolutie van orthodontische apparatuur. Hoe deze zich in de loop van jaren heeft ontwikkeld en hoe de standaard in het vak gestalte werd gegeven. Wat kunnen we hiervan leren?

Manuel Nienkemper

Skeletal anchorage: state of the art (Part I and Part II)

• In zijn voordrachten geeft Manuel een overzicht van de ontwikkeling en achtergronden van skeletale verankering in de moderne orthodontie. Ingegaan wordt op de meest geschikte materialen en uitvoeringen van skeletale verankeringsystemen en de locaties waar ze het beste kunnen worden geplaatst. De wetenschappelijke onderbouwing van skeletale verankering wordt toegelicht. Ook worden de voor- en nadelen van de verschillende skeletale verankeringssystemen aangegeven.
• Op basis van zijn voordrachten kunnen wetenschappelijk onderbouwde keuzes worden gemaakt uit de diverse typen skeletale verankering. Ingegaan wordt op praktische aspecten die bij het toepassen van skeletale verankering van belang zijn. Zowel klinische als wetenschappelijke thema’s die bij skeletale verankering een rol spelen worden besproken. Ook laat hij zien hoe de laatste ontwikkelingen op het gebied van skeletale verankering in de praktijk op een efficiënte en effectieve wijze kunnen worden toegepast.
• Manuel maakt de toehoorders deelgenoot van zijn grote kennis en jarenlange klinische ervaring op het gebied van skeletale verankering. Zijn voordrachten zijn belangrijk voor iedere orthodontist die zijn kennis over skeletale verankering wil opfrissen.

Aarnoud Hoekema

OSA: de laatste ontwikkelingen

Obstructief slaapapneu (OSA) is een slaapafhankelijke ademhalingsstoornis die wordt gekenmerkt door intensief snurken en gedeeltelijke of volledige obstructies van de ademweg tijdens de slaap. Het ziektebeeld heeft niet alleen nadelige gevolgen voor de kwaliteit van de slaap van patiënt en partner, maar resulteert indien onbehandeld in diverse gezondheidsrisico’s. Bij de behandeling van OSA staat de clinicus een groot arsenaal aan conservatieve, non-invasieve en chirurgische behandelmodaliteiten ter beschikking. Van oudsher werden de meeste patiënten behandeld met Continuous Positive Airway Pressure of CPAP therapie. Chirurgische therapie werd vaak geïndiceerd bij patiënten met uitgesproken anatomische afwijkingen in de bovenste luchtweg of wanneer een conservatieve behandeling niet slaagde. Behandeling van OSA met Mandibulaire Repositie Apparaten (MRA) is in de afgelopen tien jaar sterk in populariteit toegenomen. De meest recente multidiciplinaire behandelrichtlijn en recente ontwikkelingen op het gebied van diagnostiek en behandeling van OSA zullen in deze voordracht worden besproken.

Nicoline van der Kaaij

Bijzondere orthodontie: de rol van de orthodontist

Patiënten met een schisis of craniofaciale afwijking worden vanaf de geboorte gezien in een multidisciplinair team. In zo’n team zitten een plastisch chirurg, een MKA-chirurg, orthodontist, tandarts voor de maxillofaciale prothetiek (MFP), kinderarts, psycholoog en in sommige gevallen een KNO-arts en logopedist. Vanaf de geboorte heeft een patiënt met een schisis operaties en de orthodontist is ook betrokken bij de behandeling van deze patiënten vanaf de geboorte in samenspraak met de plastisch chirurg. Als de patiënten ouder worden gaan de behandelingen in samenspraak met de MKA-chirurg en tandarts-MFP. Gezamenlijk bepaal je het einddoel en de planning. Ook zien we bij de bijzondere orthodontie veel patiënten op verwijzing van een SBT/CBT, zoals patiënten met oligodontie, een oncologie- of traumaverleden of patiënten met een beperking. Ook bij deze patiënten is de gezamenlijke planning belangrijk, maar daarnaast moet je rekening houden met de mogelijkheden en haalbaarheid van het orthodontische plan. In deze lezing zullen we bespreken welke uitdagingen de orthodontist heeft bij de behandeling van bijzondere patiënten.

Hans Booij

Eerste molaarextracties: terugblikken en vooruitkijken

Een orthodontische behandeling van een Klasse II/1-malocclusie met vaste apparatuur kan zeer effectief met behulp van extracties van de beide eerste blijvende bovenmolaren worden uitgevoerd. Mede aan de hand van case reports laat Hans op basis van dit uitgangspunt zien welke behandelopties er nog meer mogelijk zijn. De laatste ontwikkelingen op dit gebied worden besproken.

Lotte Veldhuijzen van Zanten

Aligners: een update

In binnen en buitenland is de vraag naar orthodontische aligner behandelingen de afgelopen decennia sterk toegenomen. Mede hierdoor hebben er op dit gebied grote ontwikkelingen plaatsgevonden en is de standaard voor aligner behandelingen almaar hoger komen te liggen.
Een orthodontische behandeling met aligners moet net zoals een behandeling met vaste apparatuur effectief, efficiënt en voorspelbaar zijn. Diagnose, therapie en indicaties moeten goed gesteld worden en ook bij aligner behandelingen hoort een leercurve. Daarnaast zal met goed opgezet en onderbouwd wetenschappelijk onderzoek aangetoond moeten worden of aligners net zo effectief, efficiënt en voorspelbaar als conventionele methodes zijn.
Lotte praat de deelnemers bij over de state of the art van aligner behandelingen.

Sandy van Teeseling

Orthodontie en samenwerking

Als lid van een interdisciplinair team behandelt Sandy zeer moeilijke en gecompromitteerde patiënten. In zijn voordracht geeft hij voorbeelden van complexe behandelingen. Sandy laat zien welke trucs je bij interdisciplinaire behandelingen kunt toepassen. En welke valkuilen er zijn. Belangrijke take-home-messages om mee naar huis te nemen.

Anne-Marie Renkema

Retentie: heden en toekomst

Retentie is een integraal onderdeel van een orthodontische behandeling. Vrijwel iedere patiënt die een orthodontische behandeling krijgt, weet dat er hierna een periode van retentie volgt.
In deze presentatie wordt een overzicht gegeven van orthodontische retentie, met de nadruk op permanente retentie met spalken. Kennis van de mogelijke veranderingen na een orthodontische behandeling en hoe deze zoveel mogelijk kunnen worden tegengegaan, is van cruciaal belang voor zowel tandheelkundige professionals als patiënten.
De laatste ontwikkelingen zullen worden besproken.

Hayé Remmelink

Lessen uit mijn praktijk

Op grond van jarenlange ervaring presenteert Hayé bij zijn afscheid als orthodontist zijn eigen lessen uit de praktijk. De volgende thema’s waar hij zich tijdens zijn loopbaan veel mee heeft bezig gehouden komen aan de orde:

• orthopedische effecten
• oro-myofunctionele therapie
• OSA en orthodontie
• retentiespalken

Besproken worden het belang van deze topics voor de orthodontie en de rol van de orthodontist. Hierbij vormen vakinhoudelijke controverses voor Hayé soms aanleiding om zichzelf een spiegel voor te houden, waarin de deelnemers ook kunnen meekijken.

De onderwerpen worden tegen de achtergrond van wetenschappelijke ontwikkelingen en maatschappelijke trends belicht. De belangstelling van orthodontisten voor de thema’s blijkt in de loop van de tijd sterk te fluctueren. Mogelijk toekomstige ontwikkelingen worden aangestipt.