Samenvattingen

Vaste apparatuur – een update

Lars Christensen, Moniek Beerens, Christo Boxum, Fenno Moes

vrijdag 20 mei 2022  –  Heineken Experience  –  Amsterdam

SAMENVATTINGEN

Lars Christensen

Direct bracket placement techniques – tips and tricks for successful bonding

In the first lecture Dr Christensen will analyse the most common problems we experience when placing brackets. Bracket failures and incorrect bracket positioning are among the common problems when direct bonding brackets and molar attachments to teeth.

The lecture will focus on techniques to reduce bond failures and improve the positioning of all types of brackets and tubes.

Finally, a short review of how to bond to porcelain, composite, gold and amalgam will be presented.

Indirect bracket placement – advantages and disadvantages explored

In the second lecture Dr Christensen will explain options for indirect bonding in daily practice. Indirect bonding has clear advantages in a busy clinic, but many clinics are still bonding all their cases with direct bonding.

During the presentation Dr Christensen will present different techniques for indirect bonding and discuss the pros and cons of the different techniques. The presentation will include digital systems for indirect bonding along with a step by step review of the procedures in indirect bonding.

Moniek Beerens

Ontkalkingen – wat kan je er tegen doen?

In deze lezing zal ingegaan worden op de risicofactoren, de preventie en de behandeling van ontkalkingen in relatie tot de vaste apparatuur behandeling. Deze lezing heeft als doel om een praktische vertaalslag te maken van de richtlijn white spot laesies. Kan je voorspellen bij wie er ontkalkingen optreden? Wat is de beste behandeling? Is de behandeling tijdens de vaste apparatuur hetzelfde als de behandeling ná de vaste apparatuur?

Christo Boxum

Geschiedenis van de vaste apparatuur

De historie van de vaste apparatuur gaat terug tot het begin van de twintigste eeuw. Wie hebben dit uitgevonden, hoe kwamen ze aan materialen en hoe heeft de blokjesbeugel zich ontwikkeld? In deze voordracht zal worden ingegaan op de historie van de vaste apparatuur. Hoe deze zich in de loop van jaren heeft ontwikkeld en hoe de standaard in het vak gestalte werd gegeven.

Fenno Moes

Medewerking in de orthodontie

De meeste patiënten gedragen zich en zijn gewoon leuk. Toch zijn er een aantal die je humeur behoorlijk kunnen verpesten. Bij sommigen zou je willen dat het gebit zelfstandig langs zou komen zonder de bijbehorende persoon. Ook ouders kunnen soms lastig gedrag vertonen.

In een interactieve lezing zal Fenno Moes aan de hand van een aantal voorbeelden je inzicht geven in lastig gedrag van patiënten en hun begeleiders in het algemeen en pubers in het bijzonder. Met een gezonde dosis humor laat hij je zien hoe je makkelijker en met minder energie om kunt gaan met dit moeilijke gedrag.