Samenvattingen

Vaste apparatuur – een update

Lars Christensen, Nicoline van der Kaaij, Christo Boxum, Fenno Moes

vrijdag 13 november 2020  –  Heineken Experience  –  Amsterdam

SAMENVATTINGEN

Lars Christensen

Direct bracket placement techniques – tips and tricks for successful bonding

In the first lecture Dr Christensen will analyse the most common problems we experience when placing brackets. Bracket failures and incorrect bracket positioning are among the common problems when direct bonding brackets and molar attachments to teeth.

The lecture will focus on techniques to reduce bond failures and improve the positioning of all types of brackets and tubes.

Finally, a short review of how to bond to porcelain, composite, gold and amalgam will be presented.

Indirect bracket placement – advantages and disadvantages explored

In the second lecture Dr Christensen will explain options for indirect bonding in daily practice. Indirect bonding has clear advantages in a busy clinic, but many clinics are still bonding all their cases with direct bonding.

During the presentation Dr Christensen will present different techniques for indirect bonding and discuss the pros and cons of the different techniques. The presentation will include digital systems for indirect bonding along with a step by step review of the procedures in indirect bonding.

Nicoline van der Kaaij

Ontkalkingen – wat kun je er tegen doen?

Het doel van een orthodontische behandeling is een goede kauwfunctie en occlusie, maar daarnaast speelt de esthetiek een steeds belangrijkere rol. Eén van de belangrijkste nadelige effecten van de orthodontische behandeling is het ontstaan van lelijke witte vlekken op de tanden en kiezen. Deze ontkalkingen heten witte vlek laesies (‘white spot lesions’ –  WSL).

Bij patiënten behandeld met vaste apparatuur ontstaat bij maar liefst 23-97% van de patiënten een witte vlek laesie. Ook bij patiënten met vacuümgevormde aligners (bijvoorbeeld Invisalign®) kunnen ontkalkingen ontstaan. Bij vaste apparatuur zorgt de aanwezigheid van de brackets en draden voor een verminderde reinigbaarheid en ophoping van plaque. Het probleem van aligners is dat ze gedurende de hele dag en nacht (ongeveer 22 uur) moeten worden gedragen en er is dan verminderde reiniging door het speeksel. Een goede mondhygiëne is dus heel belangrijk maar daarnaast kunnen extra middelen worden gebruikt, als een fluoride mondspoelmiddel of lak. Diverse methodes om deze white spots tegen te gaan en de mondhygiëne te verbeteren/stimuleren worden besproken.

Indien er eenmaal ontkalkingen zijn ontstaan gaan deze niet makkelijk meer weg. Een deel verbetert in het eerste jaar na afbehandeling, maar er zijn ook witte vlekken, welke in de loop van de tijd verergeren en dan een gelig bruine kleur krijgen.

Behandelmogelijkheden om de witte vlekken te verminderen worden ook besproken.

Christo Boxum

Geschiedenis van de vaste apparatuur

De historie van de vaste apparatuur gaat terug tot het begin van de twintigste eeuw. Wie hebben dit uitgevonden, hoe kwamen ze aan materialen en hoe heeft de blokjesbeugel zich ontwikkeld? In deze voordracht zal worden ingegaan op de historie van de vaste apparatuur. Hoe deze zich in de loop van jaren heeft ontwikkeld en hoe de standaard in het vak gestalte werd gegeven.

Fenno Moes

Medewerking in de orthodontie

De meeste patiënten gedragen zich en zijn gewoon leuk. Toch zijn er een aantal die je humeur behoorlijk kunnen verpesten. Bij sommigen zou je willen dat het gebit zelfstandig langs zou komen zonder de bijbehorende persoon. Ook ouders kunnen soms lastig gedrag vertonen.

In een interactieve lezing zal Fenno Moes aan de hand van een aantal voorbeelden je inzicht geven in lastig gedrag van patiënten en hun begeleiders in het algemeen en pubers in het bijzonder. Met een gezonde dosis humor laat hij je zien hoe je makkelijker en met minder energie om kunt gaan met dit moeilijke gedrag.