Ga naar de inhoud

Sprekers

Lessen uit de praktijk – Dag Hayé

Christo Boxum, Manuel Nienkemper, Aarnoud Hoekema, Nicoline van der Kaaij, Hans Booij, Lotte Veldhuijzen van Zanten, Sandy van Teeseling, Anne-Marie Renkema, Hayé Remmelink

vrijdag 17 november 2023  –  Heineken Experience  –  Amsterdam

SPREKERS

Christo Boxum

Christo Boxum

Christo Boxum is sinds 2007 orthodontist en heeft een praktijk in Heerenveen. Hij deed zijn opleiding in Groningen waar hij ook een aantal jaren het onderwijs voor tandheelkunde en mondhygiëne heeft verzorgd. Hij schreef mee aan een aantal leerboeken voor tandartsassistentes. Daarnaast zit hij in een aantal besturen in zijn vakgebied en helpt mee met het organiseren van congressen en nascholing over orthodontie. Eerder was hij penningmeester van de Nederlandse Vereniging van Orthodontisten (NVvO). Binnen de KNMT is hij thans vice-voorzitter van de Sectie Tandheelkundig Specialismen. Tevens is hij penningmeester van de Stichting Booy Foundation.

Manuel Nienkemper

Manuel Nienkemper

• 2020: Active member of the “Angle Society of Europe”
• 2016: Own orthodontic office in Düsseldorf, Germany
• 2016: Visiting lecturer, Department of Orthodontics, University of Düsseldorf, Germany
• 2015: Employed Orthodontist at the private practice Dr. Ludwig/Dr. Glasl, Traben-Trarbach, Germany
• 2015: Habilitation (Stability of orthodontic mini-implants over the initial healing period)
• 2011-2015: Assistant Professor, Department of Orthodontics, University of Düsseldorf, Germany
• 2009: German certification as specialised Orthodontist
• 2006-2009: Postgraduate Student, Department of Orthodontics, University of Düsseldorf, Germany
• 2005-2006: Scientific Assistant, Department of conservative dentistry, University of Münster, Germany
• 2005: Doctoral thesis (animal study regarding Osseointegration of dental implants)
• 1999-2005: Dental School, University of Münster, Germany

Author of over 60 publications, over 90 national and international lectures and author of 35 scientific poster, reviewer of 8 scientific journals, member of the editorial board of “Kieferorthopädie” (Quintessenz), co-editor of “Informationen aus Orthodontie und Kieferorthopädie” (Thieme).

Scientific interests: skeletal anchorage and biomechanics.

Aarnoud Hoekema

Aarnoud Hoekema

Aarnoud Hoekema (1977) volgde zijn studie tandheelkunde aan de Rijksuniversiteit Groningen (1996-2001). Hierna combineerde hij promotieonderzoek, de studie geneeskunde en de opleiding kaakchirurgie (UMCG, 2001-2011). In 2007 promoveerde hij op het proefschrift “Oral-Appliance Therapy in Obstructive Sleep Apnea-Hypopnea Syndrome: a Clinical Study on Therapeutic Outcomes”. Aarnoud Hoekema is werkzaam als kaakchirurg in het Tjongerschans Ziekenhuis te Heerenveen. Zijn aandachtsgebied betreft onder andere slaapapneu, orthognatische chirurgie en gecombineerd chirurgisch-orthodontische behandelingen. Verder is hij betrokken bij postdoctoraal slaapapneu onderzoek (ACTA & Amsterdam UMC). Aarnoud Hoekema was van 2008 tot en met 2018 voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Tandheelkundige Slaapgeneeskunde (NVTS).

Nicoline van der Kaaij

Nicoline van der Kaaij

Nicoline van der Kaaij heeft zowel haar tandheelkundestudie als haar orthodontiespecialisatie gevolgd aan het Academisch Centrum voor Tandheelkunde Amsterdam (ACTA). Na haar specialisatie in 2012 heeft ze enige tijd als waarnemend orthodontist gewerkt. Nicoline is werkzaam op het ACTA bij de afdeling Orthodontie, waar ze betrokken is bij de opleiding orthodontie, onderzoek doet en daarnaast klinisch werkzaam is. Tot 2020 werkte ze in het Erasmus MC-Sophia kinderziekenhuis te Rotterdam, alwaar ze lid was van het schisisteam en betrokken was bij de orthodontische behandeling van de patiënten die onder de zorg van het team vallen. In 2020 maakte ze de overstap naar het schisisteam van het Amsterdam UMC om daar als orthodontist de zorg voor de schisis- en andere bijzondere patiënten op zich te nemen in samenwerking met ACTA. Sinds 2016 is ze mede-eigenaar van de orthodontiepraktijk ‘Orthodontisten Heemstede’. In 2019 heeft ze aan de UvA haar promotie onderzoek afgerond naar preventieve maatregelen om het ontstaan van witte-vleklaesies tijdens de behandeling met vaste apparatuur tegen te gaan.

Hans Booij

Hans Booij

Hans Booij studeerde als tandarts af aan de Universiteit Utrecht in 1977. Hierna was hij voor een periode van bijna twee jaar tandarts-officier bij de Koninklijke Marine.
Van 1979 tot 1983 volgde hij de opleiding orthodontie aan de Universiteit Utrecht. Sinds1983 tot heden werkt hij als orthodontist in een eigen praktijk in Gorinchem.
Hij was van 1985 tot 2000 secretaris van de Nederlandse Vereniging voor Orthodontische Studie (NVOS). In 1997 organiseerde hij als voorzitter van de European Begg Society of Orthodontics (EBSO) een internationaal congres in Maastricht. Vanaf 2002 tot heden is hij secretaris van de Stichting Booy Foundation.
In 2021 promoveerde hij aan Radboud Universiteit Nijmegen op het proefschrift ‘Treatment of Class II division 1 malocclusion after maxillary first permanent molar extractions’.
In 1997 won hij de titel van beste amateurkok van Nederland.

Lotte Veldhuijzen van Zanten

Lotte Veldhuijzen van Zanten

Lotte Veldhuijzen van Zanten heeft een kleinschalige orthodontiepraktijk in Zwolle. Ze gebruikt al vele jaren aligners en heeft hierover op verschillende symposia en congressen voordrachten gehouden. Ze is verbonden geweest aan de afdeling Orthodontie van het ACTA. Lotte is mede-oprichter van de Dutch Aligner Society, een organisatie die als doel heeft behandelaren en patiënten betrouwbare informatie te verstrekken over aligner behandelingen.

Sandy van Teeseling

Sandy van Teeseling

Sandy van Teeseling studeerde tandheelkunde aan de Vrije Universiteit te Amsterdam (1973-1979) en specialiseerde zich aan de afdeling Orthodontie van de Katholieke Universiteit van Nijmegen (1979-1983). Na zijn specialisatie heeft hij zich zelfstandig gevestigd als orthodontist in Haarlem.
Hij is ruim 8 jaar staflid geweest op de afdeling Orthodontie in Groningen aan het UMCG en sinds 5 jaar op de afdeling Orthodontie in Amsterdam aan het ACTA, als plaatsvervangend opleider. Verder maakt hij deel uit van het “PFE” team van ACTA/Amsterdam UMC; dit team houdt zich bezig met advisering (en desgewenst behandeling) van (gebits)eruptiestoornissen.
Zijn interesse ligt vooral bij de interdisciplinaire behandeling van patiënten, waarbij het onderling afstemmen van de diverse disciplines (o.a. parodontologie, implantologie, restauratieve tandheelkunde, orthodontie en chirurgie) van het grootste belang is.
Hij geeft voordrachten en cursussen in binnen- en buitenland over diverse aspecten van de orthodontie, met name over de interdisciplinaire behandeling.

Anne-Marie Renkema

Anne-Marie Renkema

Anne-Marie Renkema heeft – alvorens te starten met de opleiding tot orthodontist – enige jaren als tandarts in de algemene praktijk gewerkt en was meer dan 37 jaar als orthodontist werkzaam in de praktijk. Ze was van 1998 tot 2016 tevens parttime werkzaam als docent en onderzoeker aan de afdeling Orthodontie en Craniofaciale Biologie van het Radboud Universitair Medisch Centrum, Nijmegen. Ze heeft diverse artikelen gepubliceerd en lezingen gegeven in binnen- en buitenland over orthodontische retentie en de relatie tussen orthodontie en gingivarecessies. Anne-Marie was gastonderzoeker aan de afdeling Orthodontie van de Universiteit van Bern, Oslo en Otago. In december 2013 verdedigde ze haar proefschrift getiteld ‘Permanent retention from a long-term perspective’, waarvoor ze in november 2014 de WTA Hamer Duyvens prijs en in september 2018 de NVvO-award kreeg uitgereikt. Van september 2019 tot september 2023 was Anne-Marie als supervisor en ook enige tijd als plaatsvervangend opleider verbonden aan de afdeling Orthodontie van het Universitair Medisch Centrum Groningen, Groningen. Ze was betrokken bij de ontwikkeling en update van de klinische praktijkrichtlijn voor orthodontische retentie in Nederland. Op 30 maart 2023 werd zij tot haar grote verrassing benoemd als erelid van de Nederlandse Vereniging van Orthodontisten.

Hayé Remmelink

Hayé Remmelink

• 1980-1984: Opleiding tot orthodontist, Rijksuniversiteit Groningen (RUG)
• 1985-2022: Praktijkhoudend orthodontist, Almelo
• 1985: Promotie op proefschrift ‘The postnatal development of the human maxillary sutural surfaces’, RUG
• 1986-2004: Medewerker excerptenrubriek Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde (NTvT)
• 1986: Milo Hellman Research Award, American Association of Orthodontists (AAO)
• 1987: Eerste Nederlandse publicatie over behandeling van obstructief slaapapneusyndroom (OSAS) met mandibulaire repositie-apparaten (MRA’s)
• 1992-1995: Secretaris Nederlandse Vereniging voor Schisis en Craniofaciale Afwijkingen (NVSCA)
• 1993: NVvO Research Award, Nederlandse Vereniging van Orthodontisten (NVvO, destijds DMO)
• 1998-heden: Bestuurslid Stichting Booy Foundation (vanaf 2010 voorzitter)
• 1999-2019: Lid Adviescommissie Inschrijving DMO
• 2000-2004: Voorzitter NVvO
• 2004-2006: Staflid afdeling Orthodontie, Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG)
• 2006-2009: Lid CBO-werkgroep landelijke richtlijn ‘Diagnostiek en behandeling van het obstructief slaapapneusyndroom bij volwassenen’
• 2008-2012: Oprichtend secretaris Nederlandse Vereniging voor Tandheelkundige Slaapgeneeskunde (NVTS)
• 2009-2013: Lid CBO-werkgroep landelijke ‘Richtlijn OSAS bij kinderen’
• 2012: Erelid NVTS
• 2015-2017: President European Begg Society of Orthodontics (EBSO)

Tijdens zijn loopbaan was hij lid van diverse commissies en werkgroepen op het gebied van de gezondheidszorg en peerreviewer van wetenschappelijke tijdschriften. Hij is (co)auteur van 25 in PubMed opgenomen wetenschappelijke publicaties en heeft talloze presentaties op cursussen en congressen in binnen- en buitenland verzorgd. Hij trad als dagvoorzitter en moderator van cursussen en congressen en opponent bij academische promoties op en was lid van diverse wetenschappelijke verenigingen en beroepsorganisaties. Hij heeft veel congressen (mede) georganiseerd. Sinds zijn pensionering in 2022 is hij orthodontist niet-praktiserend.