Meteen naar de inhoud

Sprekers

Lessen uit de praktijk – Dag Hayé

Christo Boxum, Manuel Nienkemper, Aarnoud Hoekema, Nicoline van der Kaaij, Hans Booij, Lotte Veldhuijzen van Zanten, Sandy van Teeseling, Anne-Marie Renkema, Hayé Remmelink

vrijdag 17 november 2023  –  Heineken Experience  –  Amsterdam

SPREKERS

Christo Boxum
Christo Boxum

Christo Boxum

Christo Boxum is sinds 2007 orthodontist en heeft een praktijk in Heerenveen. Hij deed zijn opleiding in Groningen waar hij ook een aantal jaren het onderwijs voor tandheelkunde en mondhygiëne heeft verzorgd. Hij schreef mee aan een aantal leerboeken voor tandartsassistentes. Daarnaast zit hij in een aantal besturen in zijn vakgebied en helpt mee met het organiseren van congressen en nascholing over orthodontie. Eerder was hij penningmeester van de Nederlandse Vereniging van Orthodontisten. Binnen de KNMT is hij thans vice-voorzitter van de Sectie Tandheelkundig Specialismen. Tevens is hij penningmeester van de Stichting Booy Foundation.

Manuel Nienkemper

Manuel Nienkemper

• Lecturer and member of the medical faculty at the University Hospital Düsseldorf
• Extensive clinical experience in the entire field of orthodontics
• National and international reviewer, speaker and author activities

• 1979 Born in Beckum, Nordrhein-Westfalen (Germany)
• 2005 State examination at the University of Münster
• 2005 Doctorate, Polyclinic for Oral and Maxillofacial Surgery, University Hospital Münster
• 2005-2006 Dentist, Polyclinic for Periodontology and Conservative Dentistry, University Hospital Münster
• 2006-2009 Further education, Polyclinic for Orthodontics, University Hospital Düsseldorf
• 2009 Specialist dentist for orthodontics
• 2009-2015 Senior physician, Polyclinic for Orthodontics, University Hospital Düsseldorf
• 2015 Habilitation and appointment as private lecturer
• 2015 Worked in the orthodontic practice Dr. Ludwig/Dr. Glasl in Traben-Trarbach
• 2016 Establishment in own practice

As a habilitated university lecturer, Priv.-Doz. Dr. Nienkemper continues to supervise research projects and doctoral theses at the University Hospital Düsseldorf.

Aarnoud Hoekema

Aarnoud Hoekema

Aarnoud Hoekema (1977) volgde zijn studie tandheelkunde aan de Rijksuniversiteit Groningen (1996-2001). Hierna combineerde hij promotieonderzoek, de studie geneeskunde en de opleiding kaakchirurgie (UMCG, 2001-2011). In 2007 promoveerde hij op het proefschrift “Oral-Appliance Therapy in Obstructive Sleep Apnea-Hypopnea Syndrome: a Clinical Study on Therapeutic Outcomes”. Aarnoud Hoekema is werkzaam als kaakchirurg in het Tjongerschans Ziekenhuis te Heerenveen. Zijn aandachtsgebied betreft onder andere slaapapneu, orthognatische chirurgie en gecombineerd chirurgisch-orthodontische behandelingen. Verder is hij betrokken bij postdoctoraal slaapapneu onderzoek (ACTA & Amsterdam UMC). Aarnoud Hoekema was van 2008 tot en met 2018 voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Tandheelkundige Slaapgeneeskunde (NVTS).

Nicoline van der Kaaij

Nicoline van der Kaaij

Nicoline van der Kaaij heeft zowel haar tandheelkundestudie als haar orthodontiespecialisatie gevolgd aan het Academisch Centrum voor Tandheelkunde Amsterdam (ACTA). Na haar specialisatie in 2012 heeft ze enige tijd als waarnemend orthodontist gewerkt. Nicoline is werkzaam op het ACTA bij de afdeling Orthodontie, waar ze betrokken is bij de opleiding orthodontie, onderzoek doet en daarnaast klinisch werkzaam is. Tot 2020 werkte ze in het Erasmus MC-Sophia kinderziekenhuis te Rotterdam, alwaar ze lid was van het schisisteam en betrokken was bij de orthodontische behandeling van de patiënten die onder de zorg van het team vallen. In 2020 maakte ze de overstap naar het schisisteam van het Amsterdam UMC om daar als orthodontist de zorg voor de schisis- en andere bijzondere patiënten op zich te nemen in samenwerking met ACTA. Sinds 2016 is ze mede-eigenaar van de orthodontiepraktijk ‘Orthodontisten Heemstede’. In 2019 heeft ze aan de UvA haar promotie onderzoek afgerond naar preventieve maatregelen om het ontstaan van witte-vleklaesies tijdens de behandeling met vaste apparatuur tegen te gaan.

Hans Booij

Hans Booij

Hans Booij studeerde als tandarts af aan de Universiteit Utrecht in 1977. Hierna was hij voor een periode van bijna twee jaar tandarts-officier bij de Koninklijke Marine.
Van 1979 tot 1983 volgde hij de opleiding orthodontie aan de Universiteit Utrecht. Sinds1983 tot heden werkt hij als orthodontist in een eigen praktijk in Gorinchem.
Hij was van 1985 tot 2000 secretaris van de Nederlandse Vereniging voor Orthodontische Studie (NVOS). In 1997 organiseerde hij als voorzitter van de European Begg Society of Orthodontics (EBSO) een internationaal congres in Maastricht. Vanaf 2002 tot heden is hij secretaris van de Stichting Booy Foundation.
In 2021 promoveerde hij aan Radboud Universiteit Nijmegen op het proefschrift ‘Treatment of Class II division 1 malocclusion after maxillary first permanent molar extractions’.
In 1997 won hij de titel van beste amateurkok van Nederland.

Lotte Veldhuijzen van Zanten

Lotte Veldhuijzen van Zanten

Lotte Veldhuijzen van Zanten heeft een kleinschalige orthodontiepraktijk in Zwolle. Ze gebruikt al vele jaren aligners en heeft hierover op verschillende symposia en congressen voordrachten gehouden. Ze is verbonden geweest aan de afdeling Orthodontie van het ACTA. Lotte is mede-oprichter van de Dutch Aligner Society, een organisatie die als doel heeft behandelaren en patiënten betrouwbare informatie te verstrekken over aligner behandelingen.

Sandy van Teeseling

Sandy van Teeseling

Sandy van Teeseling studeerde tandheelkunde aan de Vrije Universiteit te Amsterdam (1973-1979) en specialiseerde zich aan de afdeling Orthodontie van de Katholieke Universiteit van Nijmegen (1979-1983). Na zijn specialisatie heeft hij zich zelfstandig gevestigd als orthodontist in Haarlem.
Sandy is ruim 8 jaar staflid geweest op de afdeling Orthodontie in Groningen aan het UMCG en sinds 5 jaar verbonden aan de afdeling Orthodontie in Amsterdam van het ACTA, als plaatsvervangend opleider. Verder werkt hij intensief samen met de kaakchirurgen van de maatschap Kennemer en meer in Haarlem en van het UMC Amsterdam.
Zijn interesse ligt vooral bij de interdisciplinaire behandeling van patiënten, waarbij het onderling afstemmen van de diverse disciplines (o.a. parodontologie, implantologie, restauratieve tandheelkunde, orthodontie en chirurgie) van het grootste belang is.

Anne-Marie Renkema

Anne-Marie Renkema

Anne-Marie Renkema heeft van 1975 tot 1981 Tandheelkunde in Groningen gestudeerd. Van 1983 tot 1986 heeft zij in Duitsland haar postgraduate training in orthodontics gevolgd in de privékliniek van Dr. Günther in Osnabrück en aan de universiteit van Bonn. In maart 1986 is zij geslaagd voor haar orthodontie-examen aan de Universiteit van Aken, waarna ze als Orthodontist in het Specialistenregister in Nederland is ingeschreven.
Anne-Marie Renkema was meer dan 30 jaar werkzaam in een eigen praktijk. Ze heeft van 1998 tot 2015 als staflid aan de afdeling Orthodontie en Craniofaciale Biologie van het Radboudumc te Nijmegen en vanaf 2019 tot heden aan de afdeling Orthodontie van het UMCG te Groningen gewerkt. Ze was als gastonderzoeker verbonden aan de afdelingen Orthodontie van de universiteiten van Oslo, Bern en Otago (Nieuw-Zeeland).
In 2013 promoveerde zij op haar proefschrift getiteld ‘Permanent retention from a long-term perspective’, waarvoor ze in 2014 de NWVT Hamer-Duyvensprijs en in 2018 de DMO Award ontving. Ze heeft verschillende artikelen gepubliceerd en veel lezingen gegeven over orthodontische retentie en de relatie tussen orthodontie en gingivarecessies.
Gedurende haar loopbaan was Anne-Marie vicevoorzitter en voorzitter van de NVvO, de Registratiecommissie Tandheelkundige Specialismen (RTS) van de KNMT en het Consilium Orthodontiae. Zij heeft in diverse richtlijncommissies gezeten en maakt momenteel deel uit van de werkgroep ‘Herziening richtlijn retentie’ en het ORN-NN (Orthodontics Research Network Noordoost-Nederland).

Hayé Remmelink

Hayé Remmelink

• 1980-1984: Opleiding tot orthodontist, Rijksuniversiteit Groningen (RUG)
• 1985-2022: Praktijkhoudend orthodontist, Almelo
• 1985: Promotie op proefschrift ‘The postnatal development of the human maxillary sutural surfaces’, RUG
• 1986-2004: Medewerker excerptenrubriek Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde (NTvT)
• 1986: Milo Hellman Research Award, American Association of Orthodontists (AAO)
• 1987: Eerste Nederlandse publicatie over behandeling van obstructief slaapapneusyndroom (OSAS) met mandibulaire repositie-apparaten (MRA’s)
• 1992-1995: Secretaris Nederlandse Vereniging voor Schisis en Craniofaciale Afwijkingen (NVSCA)
• 1993: NVvO Research Award, Nederlandse Vereniging van Orthodontisten (NVvO, destijds DMO)
• 1998-heden: Bestuurslid Stichting Booy Foundation (vanaf 2010 voorzitter)
• 1999-2019: Lid Adviescommissie Inschrijving DMO
• 2000-2004: Voorzitter NVvO
• 2004-2006: Staflid afdeling Orthodontie, Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG)
• 2006-2009: Lid CBO-werkgroep landelijke richtlijn ‘Diagnostiek en behandeling van het obstructief slaapapneusyndroom bij volwassenen’
• 2008-2012: Oprichtend secretaris Nederlandse Vereniging voor Tandheelkundige Slaapgeneeskunde (NVTS)
• 2009-2013: Lid CBO-werkgroep landelijke ‘Richtlijn OSAS bij kinderen’
• 2012: Erelid NVTS
• 2015-2017: President European Begg Society of Orthodontics (EBSO)